Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün/hizmetin/sürecin hammadde alımından üretim ve kullanım aşamalarına ve atık yönetimine kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini ve tüketilen kaynakları değerlendiren bir değerlendirme yöntemidir. Kapsamlı bir değerlendirme yöntemi olan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi’nde, doğal çevre, insan sağlığı ve kaynakların tüm nitelikleri dikkate alınır.

İklim değişikliği, teknoloji ve dijitalleşme gibi dünyamızı ve tüketici davranışlarımızı derinden değiştiren denim sektörünü etkileyen güçlü küresel dalgaların bilinçli olarak farkındayız.

Sorunun değil, çözümün parçası olmaya yürekten inanıyoruz. Fark yaratanlar olarak aradığımız ‘çözümlere’ katkıda bulunmada, amaca yönelik bir duruşu olan şirketlerin önemli bir rol oynadığına da inanıyoruz.

30 nolu resim
31 nolu resim
19 nolu resim
×